Årsmøde 2015

 
 
Årsmødet 2015 blev afholdt på Egeskov tirsdag den 20. januar 2015.

Grev Michael Ahlefeldt startede med at byde alle velkommen til Egeskov og gav derefter ordet til formand Britta Schall Holberg.

Hun fortalte lidt om dagens program og derefter var der en kort beretning fra Oldermand Bjarne Jensen om DM og Valdemarsdag. Hans Skjerning fortalte om Kartoffelprisen 2014 og Gunner Andersen fortalte om Kartoffelmuseet. Journalisterne Thorsten Lauritsen og Peter Borberg fortalte hvor langt de var i projektet med den kommende bog - Heldige kartoffel – den skrælgode historie om hele Danmarks nationalspise med rod i den danske folkesjæl Der er kommet så mange sponsorpenge ind, at de kan begynde at skrive bogen og forventer at den bliver klar til efteråret.

Derefter spillede Anne Mette Stæhr smukt på klaveret. Thomas Storm og Mette-Marie Øyen sang 3 sange fra Den Glade Enke. Alle 3 er fra Den Fynske Opera. Søren Ryge Petersen blev udnævnt som Kartoffelambassadør for 2015, og fortalte livligt sine barndomserindringer med og om kartoflen. Som det sidste punkt på mødet, skulle ambassadør Søren Ryge Petersen, grev Michael Ahlefeldt, Britta Schall Holberg plante kartoffelplanter, som oplæg til DM 2015.

Mødet sluttede med en lækker buffet, kreeret af elever fra Kold College.
Danmarks kartoffelråd Sekretariat, v/Bjarne Risvig  | Tlf.: 40 83 13 22