DM i kartoffeldyrkning

Regelsæt for DM i dyrkning af frilandskartofler

Vinderen af DM i dyrkning af kartofler på friland er den avler, der har størst mængde kartofler ved opgravningen. Dog mindst 1000g på 10 planter.

Kartoflerne skal være dyrket på friland.

Kartoflerne skal være mindst 40 dage i jorden i kartoffelbedet.
 
Kun solen må bruges som opvarmning på friland.

For at deltage skal avleren have mindst 20 planter til rådighed ved opgravningen.

Hvis en avler mener, at opgravningen kan finde sted, tilmelder vedkommende sig til oldermand Bjarne Jensen, tlf. 2012 31 61 eller til konsulent Jane Sørensen tlf. 26 17 11 29. Tilmelding skal ske senest 3 dage før den fastsatte dato for opgravning.

Datoen er ikke fastsat, men vil blive meldt ud hurtigst muligt via hjemmesiden.

Ved opgravningen udvælger kontrolgruppen 10 planter ud af mindst 20 planter.
Kun kartofler med en størrelse på 60 mm eller mindre medregnes ved vejning.

Hver avler har kun én chance for at deltage.

Medlemmer af Danmarks Kartoffel Råd og Otterup Kartoffel Laug kan ikke deltage i konkurrencen.

En vinder i DM i dyrkning af frilandskartofler kan ikke deltage i mesterskabet i de følgende 3 år.
 
Dyrkningsvejledning i kartofler

I god tid indkøbes læggekartofler af en tidlig sort.
Kartoflerne lægges i et enkelt lag i f.eks. en papkasse, og sættes til forspiring på et lunt (ca. 22 grader) og mørkt sted i ca. 14 dage.
Når spirene er ca. 5mm lange, flyttes kartoflerne til et lyst men køligere sted (ca. 15 grader) i nogle få dage.

Herefter kan de spirede kartofler lægges i potter under 3-5 cm jord, i plastikposer med jord, eller nemmest i plantesække beregnet til f.eks. tomater.
De små planter er klar til at blive sat på friland, når de er ca. 2-4 cm over jorden. Vær opmærksom på risikoen for nattefrost. Kartoflerne og de små planter tåler ikke frost.
 
Man får det bedste resultat ved udplantning et sted med læ og naturlig solopvarmning af jorden. Ved udsigt til nattefrost, skal planterne dækkes med plastik eller fiberdug, der kan skærme for frosten.

Husk at vande planterne, mens de vokser.

Hvis man vil deltage i DM i dyrkning af frilandskartofler, er det vigtigt at sætte mindst
30 kartoffelplanter, for at sikre sig, at der er mindst 20 planter til rådighed ved opgravningen.

Kartoflerne skal have været i jorden på friland i mindst 40 dage for at kunne deltage i konkurrencen. Datoen for afholdes af DM vil hurtigst muligt blive meldt ud på hjemmesiden.
Danmarks kartoffelråd Sekretariat, v/Bjarne Risvig  | Tlf.: 40 83 13 22