En kartoffeltysker og hans gård

”Østergaard”, som den kendes i dag, er bygget af Daniel Krath. I 1909 blev nyt stuehus opført. Han var aktiv landmand til sin død. Han dyrkede selv sin jord som 85-årig. Daniel Krath var ikke nogen velhavende mand, men han var en intelligent mand. Han var lige så stærk i sin mening som i sit ansigtsudtryk. Og han var en mand, som kunne bruges i det offentlige liv.

Allerede som ung var han skolelærer for børnene i Grønhøj. Dengang gårdene blev flyttet ud fra Grønhøj og Haurdal opstod der nogle problemer med at få børnene undervist. Gårdene lå meget spredt, og det var umuligt at samle børnene til skolen. Daniel Krath organiserede det så sådan, at børnene blev undervist af omvandrende lærere. Den omvandrende lærer opholdt sig så nogle uger hvert sted på gårdene.

Daniel Krath var selv blevet undervist på tysk. Men fra 1848 skulle børnene undervises på dansk, Alligevel blev kartoffeltyskernes børn tosprogede, da hjemmesproget var tysk. Daniel Krath sad i to perioder i sognerådet i Frederiks. Han var indvalgt for Grønhøj, og sad først fra 1876 til 1880, og siden fra 1887 til 1890.

Anden gang, han blev valgt i sognerådet, var han ikke særlig interesseret. Men beboerne sagde, at det var ham, de ville have som repræsentant for området. På den baggrund lod han sig opstille og valgt.

Daniel Krath var i flere år forvalter af kirkekassens midler til de fattige. Det forlyder, at han var en streng uddeler af pengene. Der måtte f. eks. ikke gives ansøgerne mere end det, et rugbrød kostede.

Daniel Krath var velanset blandt befolkningen. Dels for sine offentlige hverv, dels for sin dygtighed i landbruget som kartoffeldyrker.

Daniel Krath kom som de øvrige kartoffeltyskere i Frederiks kirke. Kirken, med det fremmedartede ydre, blev bygges i 1766, kun få år efter kartoffeltyskerne kom til heden.

Carsten Abild

(oldermand)
Danmarks kartoffelråd Sekretariat, v/Bjarne Risvig  | Tlf.: 40 83 13 22