Kartoffeltyskernes navne

Alle byerne i området hed, under kolonisternes første tid på heden, et eller andet med Frederiks. Det var, fordi kongen, Frederik den Femte, skulle hædres for sit gode indfald med at opdyrke heden.

Men beboerne kaldte byerne noget andet. Frederikshede blev til Haurdal, Sønder Frederikshøj til firehuse og Frederikshøj til Grønhøj.

Gården Grønhøj blev i 1824 overtaget af Philipp Frederik Krath. Han er født i 1803 og gift med Marie Christine Berdel, datter af sognefogeden på Sandkærgaard, Daniel Bertel.

Kolonisternes navne var som deres udseende og deres opførsel anderledes end de jyske nabobønder. På den store mindesten på Frederiks kirkegård står deres navne nævnt.

På stenen står der: Angricola, Betzer, Bitsch, Braumer, Bærthel, Cramer, Diches, Dyrr, Franch, Harritz, Herbel-Schmidt, Hermann, Herold, Jung, Krath, Kriegbaum, Laier, Lauth, Marquard, Maul, Marratz, Mærcher, Philbert, Rost, Schønheider, Wacher, Winkler, Wurtz.

De fleste efterkommere efter kartoffeltyskerne har bevaret deres navne. Men der var på et tidspunkt en tendens til hos efterkommerne at skifte over til sen-navne, vel sagtens i et forsøg på at blive mere accepteret i det danske samfund.

Først i begyndelsen af 1800-tallet begyndte kartoffeltyskerne at gifte sig ind i danske familier. Men det er stadig muligt at finde efterkommere, som har kartoffeltysker slægter på begge sider som forfædre, og selv er gift med en kartoffeltysker

Carsten Abild
Oldermand
Danmarks kartoffelråd Sekretariat, v/Bjarne Risvig  | Tlf.: 40 83 13 22