Kartofler i Norden

En beskrivelse af gamle kartoffelsorter i Nordisk Genbank.

Kartofler i Norden beskriver mangfoldigheden af kartofler i Danmark og andre nordiske lande. Bogen fortæller om kartoflens historie, forædling og dyrkning samt beskriver mere end 60 gamle sorter og landsorter.

Hver beskrivelse omfatter detaljeret information om sortens oprindelse, anvendelse og dyrkningsegenskaber.

Sortsbeskrivelserne indeholder også farvebilleder som gør det lettere at identificere de forskellige sorter.

Nordisk Genbanks arbejdsgruppe for kartofler, der har skrevet bogen Kartofler i Norden, består af kartoffelforædlere og forskere fra de nordiske lande.

Arbejdsgruppen støtter genbanken i dens arbejde med at bevare gamle sorter og stammer af vore kulturplanter.

Forfatterne håber, at bogen vil blive til nytte og glæde for alle, som er interesserede i kartofler og kulturplanter.

Oldermanden
Danmarks kartoffelråd Sekretariat, v/Bjarne Risvig  | Tlf.: 40 83 13 22