Links

Danske hjemmesider:

brancheorganisation
 
 
 
Danespo
DANESPO A/S

KMC
Kartoffelmelscentralen A.m.b.a.
 
Landbrugets Kartoffelfond - Vandel
LKF-Vandel udfører forædling af kartoffelsorter.

 
 
 

Det tidligere Videncentret for Landbrug
 
 
Udenlandske hjemmesider:

British Potato Council
De britiske, nationale kartoffelråd

National Potato Council (USA)
Det amerikanske, nationale kartoffelråd

Global Potato News
Nyheder fra hele verden

World Potato Congress

Pellkartoffeltage
Link til en 11-dage lang kartoffel-event i Nordtyskland!

CAMERA ARBOREA VÄXTFOTOã
Svensk hjemmeside bl.a. med billeder af kartofler

Cooksinfo - Potatoes
Danmarks kartoffelråd Sekretariat, v/Bjarne Risvig  | Tlf.: 40 83 13 22