Formand: Britta Schall Holberg
Protektor. H.K.H. Prins Joachim
Æresmedlem: Esben Lunde Larsen

Rådets historie

Danmarks Kartoffel Råd har sin rod i Otterup Kommunes Kartoffellaug af 1996. Lauget blev stiftet den 10. december 1996 på initiativ af Carsten Abild, laugets nuværende oldermand. Den alvorlige baggrund for initiativet er, at kartoflen som dansk nationalspise i de seneste årtier er blevet trængt af nye spisevaner.

Ikke mindst de unge vender i stigende grad kartoflen ryggen. Formålet med lauget er at bringe spisekartoflen tilbage på det nationale spisekort ved at udbrede kendskabet til kartoflen og dens anvendelsesmuligheder, samt art arbejde for, at kvalitet og smag forbedres gennem optimale dyrknings-, transport- og opbevaringsforhold.

På landsplan viste der sig behov for at samle en kreds af personer, der kunne og var villige til at påtage sig denne nationale opgave. Derfor tog Otterup Kartoffellaug initiativ til at danne Danmarks Kartoffel Råd, som gennem en slagkraftig, koordineret og samlet indsats på såvel nationalt som internationalt igen kan bringe den trængte kartoffel til ære og værdighed.

Danmarks Kartoffel Råds første møde fandt sted den 3. juni 1998 på restaurant Under Lindetræet, Odense. Rådet mødes mindst en gang årligt.

Rådet har påtaget sig protektoratet for Danmarksmesterskabet i dyrkning af frilandskartofler. Rådet har i samarbejde med Ugebladet Søndag taget initiativ til en konkurrence om Danmarksmesterskabet i kartoffelopskrifter for ikke-professionelle - d.v.s. de bedste kartoffelopskrifter, skabt af ikke-professionelle kokke.
 
Derudover har Danmarks Kartoffel Råd taget initiativ til at gøre Valdemarsdag - den 15. juni - til Hele Danmarks Kartoffeldag. Siden år 2000 er alle kommuner i Danmark blevet opfordret til at sørge for, at vore medborgere på pleje- og alderdomshjem får serveret friskopgravede, nykogte danske frilandskartofler.

Derudover vælger Danmarks Kartoffel Råd et hovedtema, der skal være det særlige indsatsområde for at opfylde formålet i det kommende år.

Hovedtemaet for 1998 var Fokus på detailleddet. For 1999 valgte rådet at sætte Forbrugeren i centrum. Målet er at opnå en stigning i kartoffelforbruget i de danske hjem på 5%. Dette tema er fastholdt siden.

På det internationale plan vil rådet holde sig orienteret og præge udviklingen i fornødent omfang.

Danmarks Kartoffel Råd har sammen med Otterup Kartoffellaug taget initiativ til Danmarks Kartoffel Museum & Videnscenter. Danmarks Kartoffel Råd er repræsenteret i bestyrelsen.
Danmarks kartoffelråd Sekretariat, v/Bjarne Risvig  | Tlf.: 40 83 13 22