Valdemarsdag 2012

Danmarks Kartoffel Råd gennemfører "Danmarks største ældrefest" på Valdemarsdag.

Arrangementet sponsoreres af Kartoffelafgiftsfonden. Aalborg Akvavit og Danske Fragtmænd Fyn er med-sponsorer.

Ansvarlig: Sekretariatet på Kold College

På Valdemarsdag, den 15. juni, er det blevet tradition, at vore ældre medborgere på pleje-hjem/ældreinstitutioner spiser nye, danske frilandskartofler, gerne ledsaget af en snaps eller to.

Det er udgangspunktet for at Danmarks Kartoffel Råd igen i år gerne medvirker til, at den del af vore ældre medborgere, der bor på plejehjem- og centre, igen får mulighed for at opleve den eventyrlige smag, en nyopgravet, dansk frilandskartoffel har.

Danmarks Kartoffel Råd opfordrer derfor borgmestrene i landets kommuner til endnu engang at gennemføre lokale initiativer, der kan støtte op om det gode formål, for med de sidste års store succes på vore plejehjem- og centre, er der skabt en fast tradition. Valdemarsdag er blevet til "Hele Danmarks Kartoffeldag"

Opfordringen til "Den store ældrefest" blev i 2011 fulgt af 91 kommuner. Mere end 43.000 ældre medborgere fik en god og festlig dag med nye, danske frilandskartofler og snaps, sponsoreret af Aalborg Akvavit
I forbindelse med festdagen blev der arrangeret forskellige festlige indslag for de ældre, med underholdning, sang og musik.

Fremgangsmåden for deltagelse i arrangementet er, at kommunerne (institutionerne) selv kontakter lokale kartoffelavlere eller leverandører af grønt med henblik på levering af frilandskartofler til arrangementet.


Aalborg Akvavit har desværre meddelt, at de i år kun kan sponsorerer max. 500 1/1-flasker på landsbasis. Der kan IKKE leveres ½ flasker! Kommunen (institutionerne) må derfor selv supplere op.

Kommunens kontaktperson sørger for mail til alle kommunens institutioner om at kommunen har tilmeldt sig arrangementet.

Danske Fragtmænd Fyn sørger for transporten af snapsen til de enkelte tilmeldte kommuner.


Kommunerne tilmelder sig med angivelse af samlet antal ældre i kommunen der ønsker at deltage OG hvor mange på hvert plejecenter (af hensyn til antal flasker) Se vedlagte tilmeldingskupon. Hvis snapsekvoten er opbrugt ved tilmelding, sørger kommunen selv for snapsen. (Det har dog endnu ikke været tilfældet)

OBS: Der skal kun angives ET samlet leveringssted.

På den oplyste adresse vil snapsen fra Aalborg Akvavit primo juni blive leveret af Danske Fragtmænd Fyn.

Af hensyn til leveringen af snapsen opfordres kommunerne til hurtigst muligt - og senest 15. maj 2012 at melde tilbage på medsendte blanket (pr. post eller e-mail: lib@koldcollege.dk).

Når Danmarks Kartoffel Råd modtager tilmeldingen, sendes mail til kommunens/plejecentrets kontaktperson med angivelse af antal flasker, der vil blive leveret. Kontaktpersonen sørger for information/levering til institutionerne.

"Den store ældrefest" er blevet til en festdag, som vore ældre medborgere virkelig ser frem til og vi ønsker en god og hyggelig dag til alle.

Med venlig hilsen
Anker Boye, Formand

Carsten Abild, Oldermand / Maja Larsen, sekretær
Danmarks kartoffelråd Sekretariat, v/Bjarne Risvig  | Tlf.: 40 83 13 22