Valdemarsdag 2016

På Valdemarsdag, den 15. juni, er det blevet tradition, at vore ældre medborgere på plejehjem/ældreinstitutioner spiser nye, danske frilandskartofler, gerne ledsaget af en snaps eller to.
Valdemarsdag ”Den store ældrefest” er blevet til en festdag, som vore ældre medborgere virkelig ser frem til.

Danmarks Kartoffel Råd vil gerne opfordre kommunerne til igen i år at tage traditionen op på plejecentrene.
 
 
Referat fra dagen
 
553 plejehjem med ca 37000 beboere havde igen i år tilmeldt sig Den store Ældrefest som afholdtes d.15 juni(Valdemarsdag).

Aalborg Akvavit var så venlige igen i år at sponsorerer 1200 fl.snaps og ved hjælp af midler fra Kartoffelafgiftfonden tilkøbte vi yderligere 425 fl.således at vi nu var i stand til at fordele1625 fl.snaps til plejehjem over hele landet.
 
 
Den store opgave blev i lighed med tidligere år udført af Post Danmark.

Mange af Rådets medlemmer deltog i festlighederne på plejehjemmene og fik dermed rig mulighed til at få en snak og udbringe en skål samt smage de Nye Danske Kartofler.

Desuden oplevede vi stor bevågenhed fra både radio og den skrivende presse.

Vi fik ligeledes mange positive tilbagemeldinger fra plejehjemmene som havde gjort denne dag til en festdag for de ældre.
Danmarks kartoffelråd Sekretariat, v/Bjarne Risvig  | Tlf.: 40 83 13 22