Rådet der kæmper for kartoflen

Hos Danmarks Kartoffel Råd arbejder vi for at sikre kartoflens plads på danskernes middagsborde

Rådet til årsmødet i 2019
Rådet til årsmødet i 2019

Den triste tendens er, at kartoflen sjældnere og sjældnere kommer på danskernes middagsborde. Hos Danmarks Kartoffel Råd arbejder vi for at sikre kartoflen på det nationale spisekort.

Vi ønsker at skabe debat og opmærksomhed omkring kartoflen, at fremme samarbejdet mellem alle parter i kartoffelbranchen og at være en samlet repræsentation for kartoffelsagen i forhold til omverden.

Det gør vi blandt andet ved årligt at afholde en række arrangementer, der alle hylder og kredser om kartoflen.

Danmarks Kartoffel Råd har blandt andet taget initiativ til at gøre Valdemarsdag, den 15. juni, til hele Danmarks Kartoffeldag. På denne dag arrangerer Rådet, at ældre på plejehjem over hele landet får nye danske kartofler og snaps. Tidspunktet for denne store fest for ældre er fra 2021 flyttet til "kartoffelferien", uge 42.

Årligt afholder rådet også DM i dyrkning af kartofler på friland. Se herom andet sted. Kokkekonkurrencen Kartoffelprisen, som er blandt de mest eftertragtede priser blandt danske kokke.
Derudover mødes rådet hvert år i januar til årsmødet, hvor der blandt andet udnævnes en ny kartoffelambassadør

Historien bag Rådet

Historien bag Rådet Danmarks Kartoffel Råd har sin rod i Otterup Kommunes Kartoffellaug. Lauget er senere blevet til en del af "Støtteforeningen for Danmarks Kartoffel Museum".

Otterup Kartoffellaug blev stiftet i 1996 fordi kartoflen dengang i årtier var blevet skubbet til side som dansk nationalspise til fordel for nye spisevaner.

Formålet med Otterup Kartoffellaug er at bringe spisekartoflen tilbage på danskernes middagsborde ved at udbrede kendskabet til kartoflen og dens anvendelsesmuligheder. Derudover arbejder lauget også for at knoldens kvalitet og smag forbedres gennem optimale dyrknings-, transport- og opbevaringsforhold.

Efterfølgende opstod der hurtigt et behov for at samle en kreds af personer, der kunne og var villige til at påtage sig denne nationale opgave.

Danmarks Kartoffel Råd holdt sit første møde den 3. juni 1998 i Odense.