Årsmøde 2017

Referat – årsmøde på Egeskov Slot den 24. januar 2017 kl. 14.00

For Danmarks Kartoffel Råd er det en tradition at mødes på Egeskov slot
For Danmarks Kartoffel Råd er det en tradition at mødes på Egeskov slot

Årsmødet 2017 blev afholdt på Egeskov tirsdag den 24. januar 2017

Mødet begyndte med en velkomst fra formand Britta Schall Holberg. Hun fortalte lidt om dagens program, og derefter var der en kort beretning fra Oldermand Bjarne Jensen om DM og Valdemarsdag. Hans Skjerning for-talte om Kartoffelprisen 2016, og Gunner Andersen fortalte om Kartoffelmuseet.

Hanne Bramsen spillede smukt et par stykker af Mozart.

Thomas Høgedal fra Haver til Maver i Odense fortalte kort om projektet Haver til Maver - herefter gav han ordet til 4 elever fra Sanderum skolen.
Eleverne var utroligt velforberedte og fortalte begejstret om der projekt med egen skolehave.

Herefter blev det tiden til det mere folkelige - nemlig underholdning ved Jesper Buhl - tidligere operachef i Odense.
Jesper sang et par nr. - bl.a. sang han Admiralens vise fra Pinafore. Hele salen sang med så godt som man kunne og Jesper sluttede af med en kærlig henvisning til årets kommende kartoffelambassadør - Stephanie Lose - der jo har mange udfordringer i Syddanmarks Regionsråd.

Nu til det mest alvorlige - nemlig udnævnelse af årets kartoffelambassadør Stephanie Lose. Formanden for rådet takkede Stephanie og overrakte årets diplom.

Regionsrådsformand Stephanie Lose fortalte herefter om, hvilken rolle kosten spiller for patienterne på sygehusene, og hvordan sygehusene i Region Syddanmark arbejder med bespisning.
Et meget spændende foredrag med en levende foredragsholder.
Det blev bl.a. gæsterne på Egeskov bekendt, at den mest spiste ret på sygehusene er boller i karry.

Som det sidste punkt på mødet er jo som bekendt optakten til kartoffelåret 2017 - nemlig plantningen af de første kartoffelplanter. Dette blev bl.a. udført at Thomas Høgedal, Michael Ahlefeldt Mødet samt flere gode kræfter.

Inden gæster gik til buffeten - kreeret af Kjærs Køkken - takkede formanden de 3 medlemmer af styregruppen for deres store arbejde - nemlig:

Hans Skjerning fra Kold College - Hans Skjerning går på pension fra 1. april
Steen Bitsch fra Danespo - overgår til anden job udenfor kartoffelbranchen
Bjarne Jensen - ønsker at udtræde af rådet.