Årsmøde 2018

Referat af Danmarks Kartoffel Råds årsmøde på Egeskov slot den 22. januar 2018

Marie-Louise Boisen Thøgersen fra Frej Tænketank er årets Kartoffelambassadør 2018. Foto: Helge Lynggaard
Marie-Louise Boisen Thøgersen fra Frej Tænketank er årets Kartoffelambassadør 2018. Foto: Helge Lynggaard

Årsmødet 2018 blev traditionen tro afholdt på Egeskov mandag den 22. januar. Det var 20. årsmøde i Danmarks Kartoffel Råd, men dog kun det 19. på Egeskov, idet det først møde blev holdt Under Lindetræet i Odense. Michael Ahlefeldt startede med at byde velkommen på Egeskov Slot. Hvorefter Formanden, Henrik Terp bød velkommen til Danmarks Kartoffel Råds 20. årsmøde. Han startede med at takke Michael Ahlefeldt for at vi atter i år måtte afholde årsmødet på Egeskov og for, at vi endda allerede er inviteret til at holde næste årsmøde på slottet. Efter velkomsten gennemgik Henrik Terp kort eftermiddagens program.

Derefter var der en kort beretning fra Oldermand Torben Jørgensen om afviklingen af DM i kartoffeldyrkning og fra Bjarne Risvig om afviklingen af Valdemarsdag og Rådets første DM i kartoffeldyrkning for Skolehaver 2017. Gunner Andersen berettede om Kartoffelprisen på Kold, samt status for Danmarks Kartoffel-museum i haven på Hofmansgave, der netop er i gang med en omlægning. Gunner sluttede sit indlæg af med en gennemgang af Danmarks Kartoffel Råds første 20 år, især dens stiftelse og kartoflens historie. Men også udnævnelsen af Direktøren for "Det Internationale Kartoffelcenter" i Peru som æresmedlem samt hendes deltagelse i Rådets 10-års jubilæum blev et interessant indslag.

Efter de spændende tilbageblik blev vi vævet ind i musikkens verden af Hanne Bramsens dejlige version af Wien, Wien, nur du allein af komponisten Rudolf Sieczyński. Herefter spandt Jesper Buhl - tidligere ope-rachef i Odense en lille tråd over til årets Kartoffelambassadør, Marie-Louise Boisen Thøgersen med et par dejlige operette sange, der knyttede an til hendes nye titel.

Og nu til årets begivenhed - udnævnelsen af årets kartoffelambassadør, Marie-Louise Boisen Thøgersen fra Frej Tænketank. Formanden overrakte det eftertragtede diplom med opfordring til at arbejde for kartof-lens udbredelse - ikke blot i hjemmet, men over hele landet. "Og husk nu, kartoffelambassadør er en livs-titel".

Efter udnævnelsen holdt Marie-Louise en takketale med titlen "Landmand og forbruger- ven eller fjende". Hun havde aldrig tænkt, at denne udmærkelse skulle blive "så stort", knapt var udnævnelsen offentliggjort før lykønskningerne begyndte at strømme ind. Største problem: Der var ingen blå nummerplader tilknyttet titlen.
Marie-Louise fortalte lidt om Frej Tænketank og dens vision: Man ønsker at kvalificere den danske fødeva-redebat og samle Produktions- og Forbrugerdanmark. Marie-Louise finder, at det er nødvendigt for den konstruktive debat, at man tager skyklapperne af og forsøger at se sagerne fra den andens side. "Der tales i tiden om fake newes, de er slemme, men halve sandheder er meget værre, for dem får man ofte ikke til-bagevist".
Der er efterhånden mange positive historier om kartoflen, og en accept af at den er sund, men der mangler lidt i at den er "trendy", det vil den nye ambassadør arbejde for!

Som optakt til 2018-kartoffelåret blev der som sædvanligt plantet de første kartoffelplanter. Æren fik Den nye ambassadør Marie-Louise Thøgersen, Michael Ahlefeldt, "Tipoldermanden" Carsten Abild samt sidste års vinder af Karoffel-DM Jan Bangert.

Inden buffeten fra Kjærs Køkken takkede formanden den afgåede formand for 4 års godt arbejde samt Sekretærerne Linda og Maja for at have hjulpet den nye sekretær godt i gang. En stor tak til sponsorerne, og endelig en stor tak til Michael Ahlefeldt for at stille sit dejlige slot til rådighed for arrangementet.

Blandt andre den nye ambassadør, Marie-Louise Thøgersen, og sidste års vinder af Karoffel-DM, Jan Bangert, fik æren af at plante årets første kartoffelplanter. Foto: Helge Lynggaard
Blandt andre den nye ambassadør, Marie-Louise Thøgersen, og sidste års vinder af Karoffel-DM, Jan Bangert, fik æren af at plante årets første kartoffelplanter. Foto: Helge Lynggaard