Årsmøde 2020:

Årsmødet er det symbolske fikspunkt

Til Danmarks Kartoffel Råds 22. årsmøde blev politisk redaktør på TV2, Troels Mylenberg, udnævnt som årets kartoffelambassadør.

Af Anya Engelbrecht

Hvert år i januar er der festligheder i riddersalen på Egeskov Slot. Det er nemlig en tradition, at dette lokale danner ramme om årsmødet i Danmarks Kartoffel Råd.

- Årsmødet er vigtigt, fordi det er det symbolske fikspunkt. Det er ligesom en nytårskur, der sætter årets aktiviteter i gang. Det er en festdag, og derfor er mødets program også meget muntert, fortæller Johs. Nørregaard Frandsen, formand for Danmarks Kartoffel Råd.

Mødet startede ud med velkomsttaler ved greve på Egeskov Slot, Michael Ahlefeldt og formand Johs. Nørregaard Frandsen. Velkomsten blev fulgt af den officielle udnævnelse af årets kartoffelambassadør, politisk redaktør på TV2, Troels Mylenberg, som derefter holdt en tale om sit forhold til kartofler.

- Vi er i Danmarks Kartoffel Råd meget fornøjede over udnævnelsen af Troels Mylenberg, som leverede en strålende tale til årsmødet. Han kom virkelig ud over rampen og var nærværende gennem hele arrangementet, siger Johs. Nørregaard Frandsen.

Derefter var der oplæg om rådets aktiviteter i 2019; Danmarksmesterskabet i dyrkning af frilandskartofler, Valdemarsdag og Haver til Maver med skolebørn. Derudover var der en opdatering fra Kartoffelmuseet og et oplæg fra Britta Leth om Kartoflens Univers.

Da årsmødet jo er en festlig begivenhed, skulle der også være musik. Det blev leveret af operasanger Jesper Buhl og fyraftenskoret.

- Jesper Buhl og hans drenge er jo muntre, og der er knald på. Det er en fornøjelse at overvære, og de gjorde det rigtig godt, lyder det fra Johs. Nørregaard Frandsen, der generelt var meget tilfreds med årsmødets forløb.

- Der var glæde og højt til loftet i riddersalen. Jeg er meget glad for det engagement, der var i rummet, og for hvem der var mødt op. Der var institutioner og personer fra alle grene af kartoffelbranchen.

Det officielle program blev afsluttet med plantning af kartofler, som traditionen tro sætter kartoffelsæsonen i gang. Derefter var der buffet.


Se optræden af Jesper Buhl og Fyraftenskoret herunder: