DM i kartoffeldyrkning 2020 - Aflysning

I Danmarks Kartoffel Råd har vi valgt at aflyse DM i kartoffeldyrkning i 2020, på grund af corona-krisen.
DM i kartoffeldyrkning er tilbage i 2021.