Danmarks største ældrefest

I samarbejde med Danmarks Kartoffel Råd bliver Valdemarsdag fejret med snaps og nye kartofler på plejehjem over hele landet - en stor festdag for alle involverede.

Festen gentages i 2019. Vi har fået rigtig mange henvendelser fra plejehjem og kommuner - og sætter nu gang i udleveringerne (uge 24).

Dette kunne ikke ske uden stor støtte fra vores sponsorer:
- Kartoffelafgiftsfonden (snaps og adm.)
- Aalborg Akvavit (snaps)
- Flensted (snaps)
Desuden bidrager følgende med støtte til udbringningen:
- Danespo
- Samsø Grønt
- Palm Kartofler
- Strandlyst Kartofler
- Enggaarden Kartofler
- Danorganic
- Gram Slot
- Kartoffelhandlerforeningen

På plejecentrene hjælper beboerne selv med at tilberede kartoflerne inden festmiddagen.
På plejecentrene hjælper beboerne selv med at tilberede kartoflerne inden festmiddagen.

Beboere på plejecentre over hele landet kan glæde sig til Valdemarsdag. Her får de serveret nyopgravede danske kartofler og en snaps til middagen. På denne dag afholder Danmarks Kartoffel Råd i samarbejde med landets kommuner nemlig hvert år Danmarks største ældrefest.

Ideen til Danmarks største ældrefest opstod, fordi en pårørende til en beboer på et plejehjem i Otterup på Fyn én gang om året plejede at ”smugle” nye, danske kartofler ind til sin mand. Hun gik til Danmarks Kartoffel Råd med den tanke, at der skulle holdes en årlig, landsdækkende fest, hvor ældre over hele lan­det kunne få glæde af nye kartofler.

I mange kommuner bliver festdagen fulgt op med deltagelse af borgmestre og andre politikere, der benytter lejligheden til at komme forbi og skåle med beboerne.

10.000 kilo kartofler spist i 2018
I 2018 var der mere end 32,000 ældre på plejecentre, der deltog i Danmarks største ældrefest. Her blev der afleveret i alt 1.650 halve flasker snaps til plejecentrene, og lokale kartoffelavlere og leverandører sørgede for, at der kom nyopgravede kartofler på tallerkenen. Det giver et skønnet forbrug på i alt 10.000 kg kartofler.

-Vi får så mange positive tilbagemeldinger om, hvor meget glæde det skaber ude på plejecentrene. Det er virke­lig en festlig dag, som mange af vores ældre medborgere ser frem til. Derfor er det en stor fornøjelse at kunne medvirke til at skabe denne festdag, siger Johs. Nørregaard Frandsen, formand for Danmarks Kartoffel Råd, som står bag arrangementet.

Aalborg Akvavit har sponseret 800, KAF 450 og Flensted-Danika 400 ½-flasker snaps. Bladkompagniet har kvit og frit gennem mere end 400 leverancer ud til plejecentrene eller deres fælles adresser. Arrangementet er økonomisk støttet af Kartof­felafgiftsfonden.
Se i videoen herunder, hvordan det så ud, da Valdemarsdag 2017 blev fejret på plejecentrene.
Videoen er produceret for brancheorganisationen Danske Kartofler.