Indtryk fra Valdemarsdag 2019:

De vigtigste ingredienser til en god Valdemarsdag
De vigtigste ingredienser til en god Valdemarsdag